Skip to main content

Data Centres

Icolo Data Centre – Mombasa

Africa Data Centre

Icolo Data Centre – Nairobi